Perşembe, Haziran 1, 2023

SOSYALİST GÜNDEM

Yusuf Dağcı’nın hazırlayıp sunduğu ve ayda bir yayınlanacak olan Sosyalist Gündem, Türkiye ve dünya üzerinde cereyan etmekte olan tüm güncel sorun ve çelişkileri ele alma, geçmişin çeşitli sosyalist deneyleri ışığında yarını bugünden hazırlama prensibi ve bakış açısıyla tartışmalar yürütmek amacındadır.
“Sosyalist Gündem”in kapısı özgür ve komünal bir dünya için emek veren tüm çevrelere açıktır!