KANAL’IN EKO-SİSTEME ETKİLERİ-8
Sistemin Doğal Varlıklardan Rant Elde Etme Zorunluluğu