KOMÜN TV’DEN ÇAĞRI

Komün dostlarına
Değerli arkadaşlar, on aylık bir yayın deneyimini arkamızda bırakmış bulunuyoruz. Kısa bir iki girişimi saymazsak eğer, geldiğimiz aşamada en büyük eksiğimiz hala bir haber masası oluşturamamış olmamızdır.
Bu sorunu aşmak adına, Ocak ayının ilk yarısı itibariyle “haftalık haber-yorum konulu bir program başlatmak arzusundayız.
Kuşkusuz ki, habercilik diğer programlardan farklı bir şeydir.
Sıkı bir hazırlık, iyi bir kadro, isabetli seçimler ve sunumlar gerektiriyor.
Bu sorunu aşmanın ilk adımı olarak bir haber masası oluşturmak gerekiyor. İkincisi ise bir haber havuzu.
Bunları yapmak için öncelikle insan-kadro ihtiyacını karşılayacak bir çaba geliştirmeliyiz.
Günümüz teknik olanaklarının sağladığı avantajları dikkate aldığımızda, haber havuzumuza pek çok arkadaşımızın özgün katkılar sunacağı, zenginlik katacağı açıktır.
O halde bu işe katkı sunacak “komün haber” gönüllüsü arkadaşlarla ilişkilenmek durumundayız. Bu arkadaşlarımızla habercilik anlayışımızı, teknik bazı ayrıntıları ayrıca konuşmak gerekecek.
Haber masasına, sunucu, yorumcu, haber aktarıcılar da dahil, katkı sunabilecek arkadaşlarımızın bizi acilen bilgilendirmesini rica ediyoruz.
İç haberleşme ve organize olabilme amacıla, konuya özgü bir iletişim kanalı-ağı oluşturacağız. Haber masasının altyapısını bu ağ üzerinden organize edeceğiz.
İlgi duyan, destek sunmak isteyen gönüllülerimizi bu iç haberleşme ağına dahil edeceğiz.
Gönüllü arkadaşlarımızın kendilerini bildirmeleri, bu ağa dahil olup aktifleşmelerini rica ederiz.