Neden Komün Tv ?

Örselenmiş dünyamızın dönmekten adeta bitkin düştüğü, yerkürenin karantinaya alındığı bir eşikte yayın hayatına başlıyor Komün Tv.

İsmini, insanlığın tarih boyunca hiç eskimeyen ortak düşünden, Paris Komünü’nün işaret ettiği göz bağından alır Komün Tv.

Doğayı ve insan emeğini kâr dürtüsüyle yağmalayan, toplumsal zenginlikleri pervasızca zimmetine geçiren “kapitalist serbest piyasa” hırsızlarının ve çıkar bekçisi devletlerin çuvala sığacak yalanlar bulmakta zorlandığı bir tarihsel kavşakta yola koyuluyoruz.

Dünya kapitalizminin adına “başarı” dediği bir açgözlülükle doğayı ve insanlığı nasıl yeni kaos ve felaketlere sürüklediği, “son” küresel salgın vesilesiyle bir kez daha görüldü.

Bütün konjonktürel veriler, asıl mega sarsıntıların ise bundan sonra geleceğine işaret ediyor.

Tarihin bizatihi kendisi bir yol ayırımına gelmiş bulunuyor aslında.

Her şey, zenginlikleri, askeri gücü, bilimsel ve teknolojik kapasiteyi, sırları kontrol eden küçük bir küresel oligarşik kast ile artakalan milyarlar arasındaki sınıfsal uzlaşmaz çelişkilerin hangi istikamette çözüleceğine bağlıdır.

Kapitalist uygarlık modelinin bolluk içinde yokluğu, “cennet” içinde “cehennemi” yaşatan ve derin fay hatları çoğaldıkça çoğalan onulmaz krizi ortadadır.

Sorun, dayanışma ve paylaşıma dayalı komün al uygarlık projesinin artık yalnızca bir ideal olmaktan çıkarak yegâne pratik seçenek haline geldiğini anlayıp/anlatabilmektir.

İşte Komün Tv, insanlığın ezici çoğunluğunun bu kadim düşünün, yani eşitlik ve özgürlük özleminin kendi çapında güncel sesi, taşıyıcı öznesi olmayı hedeflemektedir.

Kendisiyle aynı dalga boylarında olan dinamiklerle omuz omuza yürüme ihtiyacının ve talip olduğu tarihsel sorumluluğun farkında olarak!

Komün Tv’nin yayın prensipleri

Komün Tv;

  • İlkeli, nesnel, ama “tarafsız” değildir. Kim (ler)in tarafında olduğunu ise ismiyle ve alenen beyan etmektedir zaten.
  • “Bilgi, bilişim, bilim ve iletişim çağı” adına bilginin hiç olmadığı kadar kapitalizmin hizmetine koşulduğu, kirletildiği günümüzde, alternatif bir kültürü inşa etmenin tarihsel önemine uygun bir yayın hattı izler.
  • Komün Tv, makro ya da mikro milliyetçi, “üstün” etnikçi, sınıfsal ve toplumsal cinsiyetçi hiyerarşi başta olmak üzere, yabancılaşma kaynağı olan tüm ilişkilerin sorgulanmasından yanadır.
  • “Medya starları” da yoktur Komün Tv’nin, olmayacaktır.
  • Komün Tv, hiçbir “serbest piyasa” kaygısı gütmez.

Kelimenin gerçek anlamında düşünce özgürlüğünü savunur.

  • Eski ve mevcut dünyaya ait olan sınıfsal, ulusal, cinsel ve inançsal sömürü ve baskı biçimleri başta olmak üzere, tüm canlılar alemine ve onların yaşam kaynağı olan doğaya yönelik imha, yıkım ve sömürü biçimlerine kararlılıkla karşı koyar.
  • Öngördüğü ve önerdiği yaşamı, Paris Komünü başta olmak üzere, onu izleyen işçi devrimlerinin dersleriyle donanma ve onları aşma çabasıyla, devrim sonrasına ertelemeden, şimdiden kurmayı savunur.

Komün Tv;

• Baskı ve yasağa uğrayan bütün “kimlik”lerin eşitlikçi meşru hak ve özgürlüklerini savunur, ama kimlikçilik yapmaz.

• Ezilen inanç gruplarının insan hak ve özgürlükleri eksenli demokratik taleplerine karşı duyarlı davranır, ama çözüm bekleyen toplumsal sorunlara inançlar dünyasından bakmaz.

Komün Tv;

Cinsel kimliklerden kadınların, LGBTİ bireylerin maruz kaldığı kadim esaretin radikal tarzda aşılması, eşitlikçi bir toplumun inşası için gerekli zihniyet devrimini geleceğe havale etmez, “yarın bugünden kurulur” bilinç berraklığıyla hareket eder.

• Komün Tv, kendini köhne dünyaya ve onun geri, yabancılaştıran değerlerine cesaretle itiraz eden bilim, sanat ve kültür birikiminin doğal mirasçısı kabul eder.

Yeryüzünün bütün renkleri ve güzel değerleriyle barış içinde, daha yaşanılabilir ve uyumlu bir toplum inşasının özlem ve umuduyla!